Pravilnik o sprejemu polnopravnih članov

sprejet na podlagi ustnega izročila Tikev
 
1. člen
Predlog
Predlog o sprejetju polnopravnega člana poda Stara Tikev ali Tikev, s čimer se zaveže, da bo novinarju boter do sprejema v polnopravno članstvo
Tradicija veleva, da se vsakemu osebku, ki bi želel postati  polnopravna Tikev dodeli naziv "novinar" (z malo začetnico). Šele ko dotični osebek uspešno opravi prvo odpravo na vodi (kar pomeni, da je skiper z njegovo pojavo in delom zadovoljen), lahko pristopi k teoretičnemu in praktičnemu delu preizkusa in na podlagi tega doživi in preživi krst s katerim dobi naziv MOP in seveda tudi svoj mornarski vzdevek...
 
2. člen
Komisija in boter
Komisijo za sprejem novega člana sestavljajo:
- skiper  vodi teoretični del na krstu pa skrbi da vse poteka po uredbi in protokolu, na koncu krsta poskrbi za krstni koktajl, skiper je lahko vse v enem...
- prvi - vodi krst, prebira protokol in vzpodbuja krščenca in publiko k navijanju
- dežurni - priprava rekvizitov, poskrbi za zastavo in zvočno kuliso, tekoče zadeve za komisijo in gledalce,
- in seveda boter, ki (če ni skiper ali prvi) spodbuja udeležence in pomaga dežurnemu
Vse postopke od predloga, preizkusa primernosti kandidata - teoretični del, do krsta - praktični del in sprejema v Tikve vodi torej komisija. Določi se tudi "novinarjevega" botra, ki je ponavadi tisti, ki je "novinarja" prepričal v to nespametno dejanje, in ga tudi predlagal za sprejem v polnopravno članstvo.
Boter ima zelo odgovorno nalogo, ki je ne more odtujiti ali preložiti na drugo osebo, razen v izjemnih okoliščinah. Gre predvsem za to, da bo boter kontinuirano skrbel za "novinarja" od prvega sestanka, preko vseh bivanj na vodi do krsta in za njegove postopke tudi odgovarjal.
 
3. člen
Teoretični del
Novinar mora odgovarjati na postavljena vprašanja komisije. Novinarju se postavijo najmanj tri vprašanja iz splošnih znanj, ki so potrebna za jadranje s Tikvami in pa dva vprašanja iz zakonodaje Tikev.
Če kandidat o vprašanju nima pojma je dovoljeno hitro "podpitanje", če še to ne zaleže sledi "Pogovor za ......." , kar pa kandidatu ne priporočamo.
Podvprašanja so dovoljena samo pri prvem delu.
Teoretični del se lahko opravi tudi na kopnem, na enem izmed sestankov – ponavadi zadnjem.
 
4. člen
Praktični del
Praktični del s Krstom pa se opravlja, kot veleva tradicija na morju v bonaci, ker je v nasprotnem primeru (vetru), čas bolj primeren za druge reči.
 
Rekviziti so:
- dva štrika, ki predstavljata muring
- posoda AMC (ajmer-vedro s korcem, metla-trizob-čaklja, cota...)
-  morska voda
- morski sadeži
- štrik oz. dvižnica s sedežem
- čelada (brez veze - zato ni nujna)
- zastava Tikev
- fotoaparat...ITD
 
Protokol:
1. Priprava rekvizitov in zvočne kulise v primerni jakosti
2. Kratka samopredstavitev "novinarjev", nakar sledi še predstavitev s strani skiperja in sicer pove sledeče: »Danes (datum) krstimo "novinarja" (ime in priimek), ki bo, če uspešno opravi krst stopil med polnopravne člane Tikvev leta gospodovega (leto).«
3. Prva naloga je vezanje barke z muringom. Ocenjuje se hitrost in strokovnost pri vezanju muringa na barki. V ta namen se po boku ladje namesti vrv,če je novinarjev več, pa se na vsakem boku barke iz krme proti premcu zvežeta dve vrvi, ki ponazarjata muringe. Na skiperjev znak se oba kandidata zapodita in vlečeta "muring" iz krme proti premcu, ter ga nato pravilno zvežeta na bitev. Ko je naloga opravljena dvigneta eno roko v zrak. Skiper oceni čas in seveda pravilnost zavezovaja vrvi. Vaja se ponovi z vsemi novinarji. Sistem tekmovanja se določi na licu mesta. Če je krščencev več  dobi zmagovalec olajševalne okoliščine pri enem od naslednjih preizkusov, katerega sam izbere. Vrsto olajševalnih okoliščin določi skiper.
4. Sledi pristop k lovljenju morskih sadežev. Pomembno je, da so roke na hrbtu, sama naloga pa poteka dokler sadež ni ujet. Če ima kandidat vidne in ponavljajoče se težave se mu po posvetu naloga deloma olajša, vendar ne prej kot po 10. minutah neuspešnih poizkusov.
5. Tretja naloga je test zaupanja posadki - z drugo besedo krst v pravem pomenu besede, ki je obvezen in brez olajšav. Med namakanjem skiper določi krstno jadralsko ime novinarju.
6. Zadnji test - preizkus poguma, se opravi le s privolitvijo krščenca, katerega se ob pravilnem vezanju in dvojnem varovanju dvigne do poljubne višine na jambor, novinar pa pri tem poslika posadko in okolice, če je le ta vredna tega.
 
5. člen
Zaobljuba
Zaobljubo kandidata bere Prvi, kandidat pa dvigne desno roko in ponavlja za njim naslednji tekst:
Svečano obljubljam, da bom zvesta in poštena Tikev, (vsi OOPAAAA, 3 x UDAREC S TRIZOBOM OB TLA),
da bom v času druženja Tikev skrbel za dobro voljo sebe in ostalih, (vsi OOPAAAA...3 x UDAREC S TRIZOBOM OB TLA)
da bom poslušal in spoštoval odločitve skiperja in prvega, (vsi OOPAAAA...3 x UDAREC S TRIZOBOM OB TLA)
se ravnal v skladu z vsemi pravilniki Tikev (vsi OOPAAAA...3 x UDAREC S TRIZOBOM OB TLA)
in ustnim izročilom Starih Tikev (vsi OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPA... UDARCI S TRIZOBOM OB TLA )
 
6. člen
Himna in tekoče zadeve
Po zaobljubi sledi himna "Ribari" in krstni koktajl za novopečene Tikve, za ostale pa standardne tekoče zadeve, ki pa so za vse razen novinarjev dobrodošle ves čas... negativen prizvok dobi delo dežurnega, če...
Skiper ali prvi podata izjavo, da je "novinar" zdaj polnopraven član Tikev z jadralskim imenom (vzdevek) in mu čestitata. Tudi ostali prisotni izkažejo čast krščencu z aplavzom, čestitko in objemom . Novopečene Tikve lahko oz. je zaželeno, da na prvem privezu po krstu priskrbijo za prigrizek in pijačo, vendar naj ne pretiravajo z obilnostjo ali skromnostjo.
 
7. člen
Jadralsko ime in potrdilo
S krstom se "novinarju"  dodeli jadralsko ime, prav tako si pridobi vzdevek MOP -  "mali od palube" in s tem postane polnopravni član Tikev, ter je zase in za svoja dejanja zdaj sam odgovoren. Hkrati je krst prva stopnička v Tikvini nadaljnji osebnostni in intelektualni rasti.
Krščencu se na prvem sestanku po jadranju izda tudi Potrdilo s sliko s krsta.
 
Ta pravilnik prične veljati z današnjim dnem
 
MS, Laminat
05.11.2010

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×